Εταιρικό προφίλ

Default_static_img

Ιστορική διαδρομή

Η Euromare Insurance Broker ιδρύθηκε το 1997 στην Αθήνα κι έκτοτε δραστηριοποιείται στο χώρο των μεσιτών ασφαλίσεων με μεγάλη επιτυχία. Στην επιτυχία αυτή έχει συμβάλλει το γεγονός ότι η εταιρεία αποτελείται από στελέχη άρτια καταρτισμένα στον τομέα τους και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχει έρχονται μετά από εκτεταμένη διερεύνηση αναγκών των συνεργατών μας. Το κυριότερο, όμως, είναι πως βρισκόμαστε σε διαρκή αναζήτηση ασφαλιστικών προϊόντων που μπορούν να ωφελήσουν το συνεργάτη μας, είτε οικονομικά, είτε σε επίπεδο παροχών, ακόμα και μετά τη σύναψη του συμβολαίου του.

Οργανόγραμμα Επιχείρησης

Προκειμένου να επιτύχουμε τον σκοπό μας, ο οποίος είναι να κερδίσουμε την απόλυτη εμπιστοσύνη του συνεργάτη μας, είτε πρόκειται για ιδιώτη, είτε για επιχειρήσεις, η Euromare Insurance Broker έχει δημιουργήσει ειδικά καταρτισμένα τμήματα εξυπηρέτησης, ώστε να καλύπτει όλες τις κάθε είδους ανάγκες ασφάλισης του συνεργάτη μας, αλλά και συμβουλευτικά με ασφαλιστικές προτάσεις πριν και μετά τη διάρκεια του συμβολαίου του. Συγκεκριμένα, η διοικητική μας διάρθρωση είναι η εξής:

• Διοικητικό Συμβούλιο

• Γενική Διεύθυνση

• Γραμματεία

• Συμβουλευτική επιχειρήσεων / Εκτίμηση Κινδύνων

• Διαχείριση Συμβολαίων / Κινδύνων / Ζημιών

• Οικονομικές υπηρεσίες

 

Εξειδικεύσεις

Οι κυριότερες ασφαλιστικές δραστηριότητες της Euromare Insurance Broker αφορούν τους τομείς:

• Ιχθυοκαλλιέργειας

• Ζωικού Τομέα

• Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

• Ασφάλιση Σκαφών

• Ασφάλιση Μεταφορών

• Ασφάλιση Περιουσιών

• Πιστώσεις / Εγγυήσεις

• Αστική Ευθύνη

• Ασφάλεια Ζωής & Υγείας

• Affinity Benefits & Ιατρική Φροντίδα

 

Η Euromare Insurance Broker αποτελεί πιστοποιημένο μέλος:

• του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ)

• της Ομοσπονδίας Μεσιτών Ασφαλίσεων της Μεσογείου (FMBA)

της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μεσιτών Ασφαλίσεων (BIPAR)

 

Ασφαλίσεις για επαγγελματίες & Ιδιώτες
Menu_delimeter
Ασφαλίσεις για επιχειρήσεις
Right_banner_el
Δημοσκόπηση

Ποιο από τα ακόλουθα θεωρείτε πιο σημαντικό να ασφαλίσετε;

  • Τη δική σας προστασία
  • Τη μελλοντική σας σύνταξη
  • Την υγεία σας
  • Την περιουσία σας