Όλοι οι κλάδοι

Default_static_img

Οι ιχθυοκαλλιέργειες αποτελούν έναν ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της ελληνικής οικονομίας, με έντονα εξαγωγικό προσανατολισμό...

Η ελληνική κτηνοτροφία και ζωική παραγωγή κατέχει σημαντικό ρόλο στην εθνική οικονομία, παρέχοντας εισόδημα και εργασία σε χιλιάδες οικογένειες...

Περιουσία είναι τα όποια αγαθά έχει αποκτήσει ο άνθρωπος κατά τη διάρκεια της ζωής του και του προσφέρουν καλύτερη ποιότητα ζωής...

Η Euromare, σταθερά προσηλωμένη σε καινοτόμα αναπτυξιακά προγράμματα, υποστηρίζει επιχειρηματικές δράσεις φιλικές  προς το περιβάλλον...

Οι λάτρεις της θάλασσας, γνωρίζετε καλά ότι για να προσφέρει πραγματική απόλαυση ένα ταξίδι πρέπει να συνοδεύεται και από αίσθηση ασφάλειας και σιγουριάς...

Η ασφάλιση πιστώσεων έχει σκοπό να καλύψει τις οικονομικές απώλειες και κινδύνους  που μπορεί να οφείλονται στην αφερεγγυότητα και άρνηση εμπορικών πληρωμών...

Ως νομικός όρος, η αστική ευθύνη είναι κάθε περίπτωση όπου κάποιος προξενεί με πράξη ή παράλειψή του από αμέλεια, σωματική βλάβη ή/και υλική ζημιά σε τρίτο....

Η ασφάλιση Μεταφορών έγκειται στην κάλυψη οποιασδήποτε ζημίας ή απώλειας συμβεί σε διακινούμενα εμπορεύματα -ανεξαρτήτως της αξίας τους- με κάθε κοινώς...

Τα προγράμματα ζωής έχουν να κάνουν με το τι εξασφαλίζει κάποιος σε οικονομικό επίπεδο σε συγγενείς ή αγαπημένα πρόσωπα σε περίπτωση θανάτου...

Πολύ χρήσιμα, μοναδικά, ειδικά σχεδιασμένα και εξειδικευμένα ασφαλιστικά προγράμματα με οικονομικά ασφάλιστρα και ποιότητα υψηλών προδιαγραφών, κατάλληλα για Οργανισμούς, Επιχειρήσεις & Επαγγελματίες…

Ασφαλίσεις για επαγγελματίες & Ιδιώτες
Menu_delimeter
Ασφαλίσεις για επιχειρήσεις
Right_banner_el
Δημοσκόπηση

Ποιο από τα ακόλουθα θεωρείτε πιο σημαντικό να ασφαλίσετε;

  • Τη δική σας προστασία
  • Τη μελλοντική σας σύνταξη
  • Την υγεία σας
  • Την περιουσία σας