Υπηρεσίες

Static_big_shutterstock_2681475

Πρωτοποριακές ασφαλιστικές καλύψεις και νέα καινοτόμα προγράμματα για ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΙΔΙΩΤΕΣ!!!

H Euromare Insurance Broker εξασφαλίζει ολοκληρωμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες, ανάλογες των αναγκών του κάθε πελάτη της καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου του, αλλά ενδιαφέρεται και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς όλους τους υπάρχοντες ή και δυνητικούς πελάτες της. Με πολύχρονη εμπειρία (από το 1997), η Euromare Insurance Broker παρέχει εξειδικευμένες ασφαλιστικές λύσεις σε Ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις όλων των κλάδων. Εγγύηση της επιτυχημένης πορείας της Euromare αποτελεί η μακροχρόνια και εποικοδομητική σχέση με τους πελάτες της. Η εμπιστοσύνη των πελατών - επιχειρήσεων που συνεργαζόμαστε επιβεβαιώνεται από το τρίπτυχο των μεθόδων ασφάλισης που έχουμε καθιερώσει ως πάγια τακτική:

1) Ανάλυση Ασφαλιστικού/ων Κινδύνου/ων

Η διερεύνηση των αναγκών σας είναι το πρώτο και κύριο μέλημά μας, προκειμένου να σας προτείνουμε την καλύτερη δυνατή και κατάλληλη λύση που θα σας καλύψει με βεβαιότητα και θα σας εξυπηρετήσει απόλυτα. Η διερεύνηση των αναγκών του κάθε πελάτη μας έχει να κάνει με αρκετούς παράγοντες, όπως οι ιδιαίτεροι ή μη επιχειρηματικοί κίνδυνοι που καλούμαστε να ασφαλίσουμε, το ασφάλιστρο και η απαραίτητη και πληρέστερη αποζημίωση που θα προκύψει από πιθανή έλευση του κινδύνου που σε κάθε περίπτωση η Euromare με υπευθυνότητα θα υποδείξει και συμβουλεύσει για την αρτιότερη και ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη τους πελάτες της.

2) Σχεδιασμός της Καταλληλότερης Ασφαλιστικής Λύσης

Αφού καταγράψουμε πλήρως τις ανάγκες σας, εξειδικευμένα στελέχη ή συνεργάτες μας που διαθέτουν την απαιτούμενη κατάρτιση και εμπειρία στη Συμβουλευτική Επιχειρήσεων (Insurance Consulting) και την Εκτίμηση Κινδύνων θα σας προσκομίσουν τις προτάσεις της Euromare Insurance Broker, ώστε να καταλήξουμε μαζί στην πιο συμφέρουσα και ολοκληρωμένη – από όλες τις απόψεις – ασφαλιστική κάλυψη.

3) Εφαρμογή & Διαχείριση της κάθε Προτεινόμενης Ασφαλιστικής Λύσης

Η Euromare Insurance Broker δεν τελειώνει μια συνεργασία της με τη σύναψη ενός συμβολαίου. Είμαστε δίπλα στον κάθε συνεργάτη μας, προκειμένου να εξετάσουμε κατά πόσο η ασφαλιστική λύση που του παρείχαμε ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες του, όπως τις είχαμε διερευνήσει μαζί (follow-up). Επίσης, στη φιλοσοφία της Euromare Insurance Broker είναι συνεχής η ενημέρωση των ασφαλιστικών προϊόντων που κυκλοφορούν και η διενέργεια σε μόνιμη βάση της επαναξιολόγησης των κινδύνων, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την αντίστοιχη τροποποίηση των καλύψεων, καθώς και την ελαχιστοποίηση του κόστους ασφάλισης (Ολοκληρωμένες Τεχνικές Ασφάλισης και after sales service).

Αρχεία

  • Small_shutterstock_2681475 shutterstock_2681475.jpg
Ασφαλίσεις για επαγγελματίες & Ιδιώτες
Menu_delimeter
Ασφαλίσεις για επιχειρήσεις
Right_banner_el
Δημοσκόπηση

Ποιο από τα ακόλουθα θεωρείτε πιο σημαντικό να ασφαλίσετε;

  • Τη δική σας προστασία
  • Τη μελλοντική σας σύνταξη
  • Την υγεία σας
  • Την περιουσία σας