Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Static_big_eco1

Η Euromare, σταθερά προσηλωμένη σε καινοτόμα αναπτυξιακά προγράμματα, υποστηρίζει επιχειρηματικές δράσεις φιλικές προς το περιβάλλον, προωθώντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Οι ασφαλιστικές μας προτάσεις στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κινδύνων που μπορεί να προέλθει από άστατες και ακραίες περιβαλλοντικές/καιρικές συνθήκες.

Παρέχουμε  εξειδικευμένες καλύψεις σε ιδιώτες, επενδυτές και επιχειρηματίες που εγκαθιστούν:

 • φωτοβολταϊκές μονάδες
 • αιολικά πάρκα, γεωθερμικά συστήματα
 • θερμικά ηλιακά συστήματα
 • συστήματα ηλιακού κλιματισμού
 • βιομηχανικές εγκαταστάσεις ψύξης
 • παθητικά ηλιακά συστήματα, τεχνολογίες βιομάζας.

Τα προγράμματα ασφάλισης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας διασφαλίζουν την ιδανικότερη επιλογή,  αποφέροντας όχι μόνο οικονομικά αλλά και υψηλά περιβαλλοντικά κέρδη. Σκεφτείτε έξυπνα και οικολογικά!

Αρχεία

 • Small_eco1 eco1.jpg
Ασφαλίσεις για επαγγελματίες & Ιδιώτες
Menu_delimeter
Ασφαλίσεις για επιχειρήσεις
Right_banner_el
Δημοσκόπηση

Ποιο από τα ακόλουθα θεωρείτε πιο σημαντικό να ασφαλίσετε;

 • Τη δική σας προστασία
 • Τη μελλοντική σας σύνταξη
 • Την υγεία σας
 • Την περιουσία σας