Ιχθυοκαλλιέργειες

Static_big_shutterstock_317828

Οι ιχθυοκαλλιέργειες αποτελούν έναν ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της ελληνικής οικονομίας, με έντονα εξαγωγικό προσανατολισμό, ωθούμενο από τη σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια της κατανάλωσης προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας διεθνώς. Παρά τις αναμφισβήτητα ευνοϊκές μακροοικονομικές συνθήκες, ο κλάδος είναι αντιμέτωπος με μια σειρά διαρθρωτικών προκλήσεων και συγκυριακών δυσχερειών.

Η ειδίκευση των συνεργατών της Euromare στην ασφάλιση των ιχθυοκαλλιεργειών, τους καθιστά ειδήμονες και πρωτοπόρους στην πρόληψη των διαρθρωτικών ιδιαιτεροτήτων της παραγωγής του κλάδου και των ανασταλτικών παραγόντων ανάπτυξής του.

Επιλέγουμε το ασφαλιστικό πρόγραμμα που ανταποκρίνεται  στις δικές σας ανάγκες και καλύπτει πλήρως οποιαδήποτε επαγγελματική σας κίνηση στον κλάδο της αλιείας.

Ασφαλίζουμε:

  • παντός είδους ιχθυοτροφεία και ιχθυοκαλλιέργειες (FISH FARMS - FISH PONDS - HATCHERIES)
  • ιχθυοτροφεία πλήρους κύκλου (αναπαραγωγής, γόνου, εκτροφής παχύνσεως)
  • εμπορικού κύκλου (εκτροφής, παχύνσεως) με τις πλέον συμφέρουσες οικονομικές προτάσεις.

 

 

 

Αρχεία

  • Small_shutterstock_317828 shutterstock_317828.jpg
Ασφαλίσεις για επαγγελματίες & Ιδιώτες
Menu_delimeter
Ασφαλίσεις για επιχειρήσεις
Right_banner_el
Δημοσκόπηση

Ποιο από τα ακόλουθα θεωρείτε πιο σημαντικό να ασφαλίσετε;

  • Τη δική σας προστασία
  • Τη μελλοντική σας σύνταξη
  • Την υγεία σας
  • Την περιουσία σας