Ασφάλιση Μεταφορών

Static_big_metafores

Η ασφάλιση Μεταφορών έγκειται στην κάλυψη οποιασδήποτε ζημίας ή απώλειας συμβεί σε διακινούμενα εμπορεύματα -ανεξαρτήτως της αξίας τους- με κάθε κοινώς αναγνωρισμένο μεταφορικό μέσο (φορτηγό, αυτοκίνητο, τρένο, αεροπλάνο, πλοίο, κλπ.), από ή προς οποιοδήποτε σημείο του κόσμου. Ασφαλιζόμενα αντικείμενα μπορεί να είναι για παράδειγμα από κοσμήματα, μηχανήματα και εργαλεία, έως λαχεία ή δελτία τυχερών παιχνιδιών που έχουν κερδίσει!

Η πρόκληση ζημιάς, φθοράς, απώλειας του εμπορεύματος μπορεί να προκύψει από οποιοδήποτε βίαιο, απρόβλεπτο ή εξωτερικό γεγονός. Οι ασφαλίσεις μεταφορών ακολουθούν τόσο τις διεθνώς αναγνωρισμένες ρήτρες όσο και τις εφαρμοσμένες στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά.

Πέρα από τις φυσικές καταστροφές και πρόσκρουση των μεταφορικών μέσων, που θεωρούνται βασικές καλύψεις, η Euromare Insurance Broker μπορεί να εξασφαλίσει για εσάς και περαιτέρω καλύψεις, όπως:

 • Ζημιές από βροχή ή επαφή με ξένες ουσίες ή άλλα εμπορεύματα
 • Κλοπή, μικροκλοπή, έλλειμμα, ελλιπής παράδοση
 • Ροή
 • Θραύση, στρέβλωση
 • Σκουριά, οξείδωση
 • Κίνδυνοι καταστρώματος, δηλαδή απόρριψη εμπορεύματος από τον πλοίαρχο ή αρπαγή από τα κύματα
 • Κίνδυνοι απεργιών, εξεγέρσεων, πολιτικών ταραχών
 • Κακόβουλη βλάβη
 • Ποιοτική αλλοίωση λόγω βλάβης του ψυκτικού μηχανήματος
 • Κάλυψη απόρριψης
 • Κάλυψη παραμονής και έκθεσης

Στη Euromare Insurance Broker να είστε βέβαιοι ότι θα βρείτε το ασφαλιστικό συμβόλαιο που θα καλύπτει 100% τις ανάγκες σας!

Αρχεία

 • Small_metafores metafores.jpg
Ασφαλίσεις για επαγγελματίες & Ιδιώτες
Menu_delimeter
Ασφαλίσεις για επιχειρήσεις
Right_banner_el
Δημοσκόπηση

Ποιο από τα ακόλουθα θεωρείτε πιο σημαντικό να ασφαλίσετε;

 • Τη δική σας προστασία
 • Τη μελλοντική σας σύνταξη
 • Την υγεία σας
 • Την περιουσία σας