Ολοκληρωμένες Τεχνικές Ασφάλισης

Static_big_texnikes_asfaleias

Η καινοτομική προσέγγιση της Euromare στη μεθοδολογία και ανάπτυξη των τεχνικών ασφάλισης στηρίζεται στη διερεύνηση των πραγματικών ασφαλιστικών αναγκών των πελατών μας.

Η υψηλή τεχνογνωσία και μακροχρόνια εμπειρία του προσωπικού μας σε θέματα επιχειρηματικής συμβουλευτικής και εκτίμησης – διαχείρισης  κινδύνων, μας καθιστούν αρμόδιους να προβλέψουμε και να καλύψουμε κάθε επιχειρηματική επισφάλεια.

Η Euromare επενδύει δυναμικά στην υποστήριξη των πελατών της με νέα ασφαλιστικά προϊόντα που μπορούν να καλύψουν όλες τις επιμέρους ή ιδιαίτερες ανάγκες τους, καθώς και επιπλέον υιοθετεί  ασφαλιστικά προϊόντα που αφορούν Εταιρίες υψηλής τεχνολογίας, κάθε είδους έργα και καινοτόμες επιχειρήσεις.

Το εξειδικευμένο προσωπικό μας:

 • Αναλαμβάνει σε απόλυτη συνεργασία με τους αρμόδιους της επιχείρησής σας, το σχεδιασμό των ενεργειών για την πλήρη ικανοποίηση των ασφαλιστικών απαιτήσεών σας.
 • Αναζητά, διερευνά και προσδιορίζει τους ασφαλιστικούς κινδύνους, εκτιμώντας τους ανάλογα με το βαθμό σπουδαιότητας τους.
 • Συμβουλεύει τους πελάτες της και καλύπτει τον κάθε ασφαλιστικό κίνδυνο με την κατάλληλη διαμόρφωση και πώληση συγκεκριμένων ασφαλιστήριων συμβολαίων (Insurance Consulting).
 • Επιλαμβάνεται τη διαχείριση των συμβολαίων και των επακόλουθων δικαιωμάτων / υποχρεώσεων της ασφαλιζόμενης επιχείρησης.
 • Επαναξιολογεί συνεχώς τους κινδύνους, πολλές φορές με αποτέλεσμα την αντίστοιχη τροποποίηση των καλύψεων και την ελαχιστοποίηση του κόστους ασφάλισης για τον κάθε πελάτη ξεχωριστά, σύμφωνα πάντα με τις ειδικές ανάγκες του (After Sales Service).
 • Βελτιώνει τις λειτουργικές συνθήκες της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας, υποστηρίζοντας  την επίτευξη των προσωπικών και επιχειρησιακών σας στόχων.

Αρχεία

 • Small_texnikes_asfaleias texnikes_asfaleias.jpg
Ασφαλίσεις για επαγγελματίες & Ιδιώτες
Menu_delimeter
Ασφαλίσεις για επιχειρήσεις
Right_banner_el
Δημοσκόπηση

Ποιο από τα ακόλουθα θεωρείτε πιο σημαντικό να ασφαλίσετε;

 • Τη δική σας προστασία
 • Τη μελλοντική σας σύνταξη
 • Την υγεία σας
 • Την περιουσία σας