Η Φιλοσοφία μας

Default_static_img

Η Euromare εξειδικεύεται στη διαχείριση οποιουδήποτε ασφαλιστικού κινδύνου, καθώς και στη δημιουργία στοχευμένων προτάσεων για την επίλυσή του. Η επιχειρησιακή μας πολιτική διακρίνεται από τον πελατοκεντρικό μας  προσανατολισμό. Πολιτική μας είναι, ο πελάτης μας να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της εξυπηρέτησης ως μοναδική περίπτωση, ανάλογα των ιδιαίτερων απαιτήσεων του επιχειρηματικού κλάδου που δραστηριοποιείται και των πραγματικών του ασφαλιστικών αναγκών.

Το πιστοποιημένο εξειδικευμένο προσωπικό μας, σε συνεργασία με τους ασφαλιστικούς μας συνεργάτες, ειδήμονες και με ευρεία εμπειρία και γνώση στους τομείς δραστηριότητάς τους, μπορούν να σας παρέχουν πληρέστατες και υψηλής ποιότητας ασφαλιστικές υπηρεσίες με τελικό σκοπό τη βέλτιστη κάλυψη των ασφαλιστικών σας αναγκών στο χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Η εξάλειψη του επιχειρηματικού ρίσκου (Risk management) παραμένει ο κύριος άξονας της συμβουλευτικής μας δράσης, παρέχοντας τις πλέον καινοτόμες και συμφέρουσες τεχνικές ασφάλισης και μεθόδους διαχείρισης, τόσο στην εγχώρια, όσο και τη διεθνή ασφαλιστική αγορά.

Η Euromare διαρκώς αναζητεί και ενσωματώνει στις παρεχόμενες υπηρεσίες της νέα, καινοτόμα ασφαλιστικά προϊόντα και προτείνει ασφαλιστικές λύσεις που μπορούν να καλύψουν την οποιαδήποτε ανάγκη των πελατών της και να εξασφαλίσουν την επιχειρησιακή τους λειτουργία ακόμη και μετά την έλευση του κινδύνου.

Οι βασικές αρχές της Euromare συνοψίζονται: Πελατοκεντρικότητα, Ικανοποίηση ασφαλιστικών αναγκών, Καινοτομία, Αμοιβαιότητα και Εμπιστοσύνη, Αποτελεσματικότητα και έγκαιρη Αποζημίωση.

Στόχος μας είναι να κάνουμε τη ζωή και επιχειρηματική δραστηριότητα των πελατών μας ευκολότερη, καλύτερη και ασφαλέστερη.

Ασφαλίσεις για επαγγελματίες & Ιδιώτες
Menu_delimeter
Ασφαλίσεις για επιχειρήσεις
Right_banner_el
Δημοσκόπηση

Ποιο από τα ακόλουθα θεωρείτε πιο σημαντικό να ασφαλίσετε;

  • Τη δική σας προστασία
  • Τη μελλοντική σας σύνταξη
  • Την υγεία σας
  • Την περιουσία σας