Νέα

22 Απρ 2015

Ο ρόλος του Μεσίτη Ασφαλίσεων

Ο κάθε επιχειρηματίας που μοχθεί καθημερινά για την επιβίωση και ανάπτυξη της επιχείρησης του, πρέπει να απαλλαγεί από το βάρος της αβεβαιότητας που προκαλεί ένα κακοσχεδιασμένο ασφαλιστικό πρόγραμμα. Η ανάθεση των ασφαλιστικών αναγκών της επιχείρησης σε ένα μεσίτη ασφαλίσεων, απαλλάσσει τον επιχειρηματία από το παραπάνω βάρος, δίνοντάς του παράλληλα την δυνατότητα να είναι σίγουρος ότι ζημιές, που υπό άλλες συνθήκες θα έπρεπε να έχουν ασφαλισθεί, δεν θα αποτελέσουν τροχοπέδη στα μελλοντικά βήματα της επιχείρησης του.

Ο μεσίτης ασφαλίσεων (Insurance Broker) αποτελεί την ανώτατη βαθμίδα διαμεσολάβησης σε ασφαλιστικά θέματα και λειτουργεί υπό την εποπτεία του υπουργείου Ανάπτυξης το οποίο παρέχει και την σχετική άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος. Παλαιότερα πωλητής ασφαλειών μπορούσε να γίνει ο οποιοσδήποτε και πολύ συχνά ήταν κάποιο άτομο του κοντινού μας περιβάλλοντος (συγγενής, κουμπάρος κλπ). Δυστυχώς όμως οι γνώσεις τους και οι υπηρεσίες τους περιορίζονταν στην πώληση του συμβολαίου και στην αντίστοιχη είσπραξη του ασφαλίστρου, καθώς το επάγγελμα του ασφαλιστή ενδεχομένως να αποτελούσε μία δευτερεύουσα απασχόληση . Αν και εφόσον επήρχετο η ζημιά, ο ασφαλισμένος ήταν στο έλεος ενός συμβολαίου, καθώς οι ειδικοί όροι και οι εξαιρέσεις του, ήταν άγνωστοι και σε αυτόν αλλά δυστυχώς πολύ συχνά και στον ίδιο του τον ασφαλιστή. Κατ’ αυτόν τον τρόπο υποβαθμίστηκε η αξιοπιστία της ασφάλισης και κατά συνέπεια η αναγκαιότητά της, εφόσον όλοι γνώριζαν ότι αν μια ζημιά λάμβανε χώρα, η αποζημίωση της θα ήταν αμφίβολη. Έτσι ο κόσμος περιορίστηκε στην αγορά των απαραίτητων συμβολαίων, όπως η αστική ευθύνη έναντι τρίτων στον κλάδο αυτοκινήτων και μάλιστα με το χαμηλότερο δυνατό ασφάλιστρο.

Η ύπαρξη του μεσίτη έρχεται για να γεφυρώσει το χάσμα που δημιουργείται λόγω της ασυμμετρίας στην παροχή πληροφοριών (information asymmetries) μεταξύ του ασφαλισμένου και της ασφαλιστικής αγοράς. Όπως ο ασθενής απευθύνεται στον ειδικευμένο γιατρό για να του συνταγογραφήσει το απαραίτητο φάρμακο και δεν πηγαίνει κατευθείαν στο φαρμακείο, έτσι και ο ασφαλισμένος πρέπει να εξασφαλίσει ότι το προϊόν που αγοράζει έχει εφαρμογή στην κάλυψη των αναγκών του. Ο επιχειρηματίας δεν γνωρίζει αλλά ούτε και υποχρεούται να ξέρει τις λεπτομέρειες ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Ο χρόνος που καλείται να αναλώσει πραγματοποιώντας την απαραίτητη έρευνα αγοράς είναι πολύτιμος και συχνά αποτελεί πολυτέλεια. Ο μεσίτης ασφαλίσεων είναι μια εταιρεία που αποτελείται από τεχνικά καταρτισμένους ανθρώπους, με αντίστοιχη εμπειρία και βαθιά γνώσης της ασφαλιστικής αγοράς. Λόγω δε των παραπάνω έχει την δυνατότητα να πετύχει την καλύτερη δυνατή τιμή, χωρίς να κάνει έκπτωση στην ασφαλιστική κάλυψη.

Κάθε επιχείρηση είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο. Ο ρόλος του μεσίτη είναι να αναγνωρίσει αυτούς τους κινδύνους και να προσπαθήσει να τους εξουδετερώσει μέσω της σωστής ασφάλισης. Η έννοια της σωστής ασφάλισης είναι πολύ σημαντική, καθώς χειρότερο πράγμα από την πληρωμή ασφάλιστρων, είναι η πληρωμή ασφαλίστρων που δεν ανταποκρίνεται στις υπάρχουσες ανάγκες. Κάθε ασφαλιστικό πακέτο που κυκλοφορεί δεν αποτελεί πανάκεια για τις ανάγκες μια επιχείρησης και αυτό γιατί κάθε δραστηριότητα είναι ξεχωριστή και κατά συνέπεια η ασφάλιση που χρειάζεται είναι συγκεκριμένη. Ο μεσίτης σε αντίθεση με τον ασφαλιστή δεν είναι δέσμιος μίας ασφαλιστικής εταιρείας, αλλά έχει την ελευθερία να επιλέξει την εταιρεία η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες του πελάτη. Γνωρίζει τις τιμές της αγοράς καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Μεγεθύνει τα μικρά γράμματα των συμβολαίων στα μάτια του ασφαλιζόμενου, ο οποίος έχει άγνοια της ύπαρξης τους είτε γιατί δεν διαθέτει τον χρόνο είτε γιατί είναι εκτός του γνωστικού του πεδίου.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η εφαρμογή του λεγόμενου αναλογικού όρου. Στο παράδειγμα αυτό ο επιχειρηματίας έχει ασφαλίσει το κτίριο που στεγάζεται η επιχείρησή του για € 1.000.000. Αν αυτή η αξία είναι μικρότερη της πραγματικής, τότε η αποζημίωση που θα λάβει θα είναι μειωμένη κατά το ποσοστό το οποίο έχει υπασφαλισθεί. Δηλαδή εάν η αξία του κτιρίου της επιχείρησης είναι €2.000.000 τότε σε μία ζημιά €500.000 θα λάβει €250.000, δηλαδή μειωμένη κατά 50%. Αυτός ο όρος ενώ είναι ευρέως διαδεδομένος στην ασφαλιστική αγορά, πολύ λίγοι ασφαλισμένοι γνωρίζουν την ύπαρξή του.

Ο μεσίτης εκπροσωπεί τον πελάτη και όχι την ασφαλιστική εταιρία. Είναι δε υποχρεωμένος να διατηρεί συμβόλαιο επαγγελματικής αστικής ευθύνης για λάθη και παραλήψεις (errors and omissions) που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στους πελάτες του.

Εφόσον επέλθει ζημιά έχει την υποχρέωση να συμβουλέψει τον ασφαλισμένο για την κάλυψη ή μη της ζημιάς, καθώς και για την συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων που θα οδηγήσουν σε μία γρήγορη και δίκαιη αποζημίωση.

Ο κάθε επιχειρηματίας ο οποίος με κόπο έχει χτίσει την επιχείρησή του, θέλει να γνωρίζει ότι σε περίπτωση ζημιάς η περιουσία του είναι εξασφαλισμένη. Είναι λοιπόν αναγκαίο να γνωρίζει πραγματικά σε ποιους κινδύνους είναι εκτεθειμένος και σε ποιους καλύπτεται. Αν αυτό το αφήσει στην έλεος μιας τυχαίας ασφαλιστικής κάλυψης τότε κινδυνεύει να πληρώνει για την παροχή ενός αμφίβολου προϊόντος, καθιστώντας παράλληλα το μέλλον της επιχείρησης του αβέβαιο.

Περισσότερα Νέα

  • 22/04/2015 Επισκεφτείτε το ανανεωμένο site μας

    Περιηγηθείτε στο νέο site της Euromare στην ελληνική κι αγγλική γλώσσα. Εδώ, μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τα νέα και καινοτόμα ασφαλιστικά προγράμματα από τις καλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες της διεθνούς και ευρωπαϊκής...

Ασφαλίσεις για επαγγελματίες & Ιδιώτες
Menu_delimeter
Ασφαλίσεις για επιχειρήσεις
Right_banner_el
Δημοσκόπηση

Ποιο από τα ακόλουθα θεωρείτε πιο σημαντικό να ασφαλίσετε;

  • Τη δική σας προστασία
  • Τη μελλοντική σας σύνταξη
  • Την υγεία σας
  • Την περιουσία σας